Het leuke aan werken in opdracht is dat ik er zelf ook nog regelmatig wat van opsteekt. Bijvoorbeeld dat het loont om je kind veel voor te lezen, óók als je kind nog maar een paar maanden oud is! Delubas en Cito ontwikkelden een methode over interactief voorlezen aan baby’s, dreumesen, peuters en kleuters.

Interactief voorlezen levert een positieve bijdrage aan de taalontwikkeling: zowel aan de woordenschat als aan het begrijpend luisteren. Kinderen die op jonge leeftijd veel zijn voorgelezen, leren om te gaan met boeken en krijgen er plezier in. Dat heeft ook in de toekomst effect: ze scoren dan beter op het gebied van technisch en begrijpend lezen.

Naast de taalontwikkeling kun je ook alle andere ontwikkelingsgebieden stimuleren met prentenboeken. Zo blijkt uit onderzoek dat interactief voorlezen een positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de reken-wiskundige ontwikkeling én de fantasie en het leervermogen.